अर्जित रजा रोखीकरण संदर्भात अत्यंत महत्वपुर्ण सुधारित शासन निर्णय (GR) ;

Live Marathipepar प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ Arjit Raja Rokhikaran Sudharit Shasan Nirnay ] : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखीकरण हे सुधारित वेतन संरचना नुसार करणे बाबत राजय शासनांच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मार्फत दिनांक 04 मे 2022 रोजी सुधारित GR निर्गमित करण्यात आलेला आहे . वित्त विभागांकडून दिनांक 15 जानेवारी 2001 रोजी निर्गमित करण्यात … Read more

आनंदाची बातमी : संप कालावधी मधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात होणार नाही , अखेर शासनांकडून शासन निर्णय निर्गमित !

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना , महाराष्ट्र यांनी पुकारलेल्या संपात सहभागी झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा नियमित करणे बाबत राज्य शासनाच्या सा .प्र.विभागांकडून दि.13.04.2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे . राज्यातील कर्मचारी / अधिकारी दि.14 मार्च ते दि.20 मार्च असे सात दिवस संपावर … Read more