State Employee : मार्च महिन्याचे वेतन आदा करणे संदर्भात महत्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित दि.12.04.2023

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च महिन्याचे वेतन अदा करणे संदर्भात राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून दिनांक 12 एप्रिल 2023 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील वेतन अदा करणे बाबतचा सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहूयात .. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व रमजान ईद सणामुळे माहे मार्च महिन्याचे वेतन अदा … Read more