खुशखबर : राज्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दि.01 जानेवारी 2023 पासून फरकासह वाढीव मानधन लागु !

मराठी पेपर टीम , प्रतिनिधी राहुल : राज्य शासन सेवेतील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधन लागु करण्यात आलेले आहेत . सदर वाढीव मानधननुसार राज्यातील शासकीय शाळांमधील शिक्षण सेवक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधन लागु करण्यात आलेले आहेत . परंतु अद्याप पर्यंत राज्यातील अनुदानित शाळा मधील कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधन लागु करण्यात आलेले नव्हते . यामुळे … Read more