Maharashtra Public Holiday : सन 2023 या वर्षातील सुधारित सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी प्रकाशित , सविस्तर राजपत्र पाहा !

मराठी पेपर , बालाजी पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य शासनाने भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अधिसुचना क्र.39/1/68 जेयुडीएल दि.08.05.1968 रोजीच्या अधिकाराचा वापर करुन सन 2023 या वर्षाकरीता सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे .सदरच्या सुट्ट्यांच्या यादीचा उपयोग राज्यातील विद्यार्थी , नागरिक , शासकीय कर्मचारी यांना होणार आहे . यांमध्ये माहे जानेवारी 2023 मध्ये 26 जोनवारी … Read more