Employee SCL : सरकारी कर्मचाऱ्यांना नविन रजा नियम ( धोरण ) लागु , आता मिळणार इतक्या दिवसांची वाढीव रजा !

मराठी पेपर , प्रणिता पवार प्रतिनिधी : सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवा कालावधीमध्ये अनेक प्रकारच्या रजा मंजुर करण्यात येतात , यामध्ये विशेष नैमित्तिक रजा काही ठराविक कामासाठी देण्यात येतात . केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय नागरी सेवा रजा नियमांनुसार रजा मंजुर करण्यात येतात तर महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी रजा नियम नुसार रजा मंजुर करण्यात येतात . नुकतेच केंद्र … Read more