आनंदाची बातमी : राज्य कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामाचा /सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास मिळणार अतिरिक्त वेतन ! GR निर्गमित !

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वाढीव कामाचा / सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनाची तरतुद नमुद आहे .परंतु सदर निर्णयाची प्रभावी पणे अंमलबजावणी होत नाही .यामुळे कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामचा / सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास अतिरिक्त वेतन देणेबाबत , राज्य शासनांकडून GR निर्गमित करण्यात आलेला आहे . महाराष्ट्र राज्या शासन सेवेत कार्यरत काही कर्मचाऱ्यांना सुधारित … Read more