सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये पुनरावलोकन करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाकडून समिती स्थापना ! या मुद्द्यांचा करण्यात आला अंतर्भाव !

ज्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागु आहे , अशा कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रणालीमध्ये पुनरावलोकन करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाकडून समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे .या संदर्भात वित्त विभागाकडून दि.06 एप्रिल 2023 रोजी ऑफीस मेमोरिंडम निर्गमित करण्यात आलेला आहे .या मध्ये नमुद करण्यात आलेले सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न विचारात घेता केंद्रीय वित्त सचिवांच्या … Read more