राज्यातील वेतनत्रुटी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार , दि.01.01.2016 पासुन सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ !

Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Vetantruti Update ] : सातव्या वेतन आयोगानुसार ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणींमध्ये त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत , अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करणेबाबत , राज्य शासनांकडून दिनांक 16.03.2024 रोजी वेतनत्रुटी निवारण समितीचे गठण करण्यात आलेले आहेत . यांमध्ये ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांमध्ये त्रुटी आहेत ,अशा पदांना सातव्या वेतन … Read more