राज्यातील NPS धारक कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन योजनेमधील व्याजाचे 25 कोटी गायब ! जाणून घ्या सविस्तर अपडेट !

मराठी पेपर , बालाजी पवार ,औरंगाबाद : राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे नविन पेन्शन योजनेमध्ये , माहे मार्च 2021 पर्यंत जमा असणाऱ्या रकमेवरील व्याज माहे जानेवारी 2023 मध्ये NPS मध्ये वर्ग करण्यात आले आहेत . तर माहे एप्रिल 2021 ते माहे नोव्हेंबर 2022 या तब्बल 20 महिन्यांच्या कालावधीमधील सुमारे 25 कोटी रुपयांचे व्याज एनपीएस मध्ये वर्गच … Read more

खुशखबर : राज्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दि.01 जानेवारी 2023 पासून फरकासह वाढीव मानधन लागु !

मराठी पेपर टीम , प्रतिनिधी राहुल : राज्य शासन सेवेतील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधन लागु करण्यात आलेले आहेत . सदर वाढीव मानधननुसार राज्यातील शासकीय शाळांमधील शिक्षण सेवक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधन लागु करण्यात आलेले आहेत . परंतु अद्याप पर्यंत राज्यातील अनुदानित शाळा मधील कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधन लागु करण्यात आलेले नव्हते . यामुळे … Read more