राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान लागु करणेबाबत शासन शुद्धीपत्रक ! GR निर्गमित दि.20.04.2023

मराठी पेपर , बालाजी पवार प्रतिनिधी : राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर लागु करण्यात आलेले कुंटुबनिवृत्ती वेतन / मृत्यु उपदान / रुग्णता निवृत्तीवेतन व सेवा निवृत्ती उपदान या संदर्भात राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दि.31 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत . सन 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना … Read more