राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान लागु करणेबाबत शासन शुद्धीपत्रक ! GR निर्गमित दि.20.04.2023

Spread the love

मराठी पेपर , बालाजी पवार प्रतिनिधी : राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर लागु करण्यात आलेले कुंटुबनिवृत्ती वेतन / मृत्यु उपदान / रुग्णता निवृत्तीवेतन व सेवा निवृत्ती उपदान या संदर्भात राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दि.31 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .

सन 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीमध्ये मृत्यु झाल असल्यास , सदर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना लागु करण्यात आली आहे . तसेच मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान त्याचबरोबर शासन सेवेतुन निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजुर करणेबाबत वित्त विभागांकडुन निर्गमित शासन निर्णयांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेला आहे .

हे पण वाचा : राज्यातील शाळांना या कालावधीत उन्हाळी सुटी जाहीर !

वित्त विभागाच्या वरील नमुद प्रकरणी दि.20.04.2023 रोजी निर्गमित शासन निर्णयांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला असून , दि.31.03.2023 रोजी शासन निर्णयांमध्ये जेथे सेवा उपदान अशा प्रकारचे मजकुर नमुद आहे त्या ठिकाणी सेवानिवृत्ती उपदार असे वाचण्यात यावे . असा शुद्धीपत्रक राज्य शासनांकडून निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

या संदर्भातील वित्त विभागांकडून दि.20.04.2023 रोजी निर्गमित शासन शुद्धीपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे .

शासन निर्णय

Leave a Comment