Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर , आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ फरकासह मिळणार ! GR दि.10.05.2023

राज्य शासकीय शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनांच्या सा.प्र.विभागाच्या सन 2009 व दिनांक 24.08.2017 च्या शासन परिपत्रकानुसार अतिउत्कृष्ट कामासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य अधिक वाढविण्यासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजुर करण्याचे राज्य शासनांकडून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत . परंतु राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या निर्देशानुसार , राज्यातील जिल्हा परिषदामधील अधिकारी / कर्मचारी यांना अतिउकृष्ट … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढी मंजुर करणे संदर्भात राज्य शासनांकडून शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.18.04.2023

राज्य वेतन सुधारणा समिती 2008 अतिउकृष्ट कामाकरीता आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय हा राज्यातील कार्यरत जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागु करणेबाबत , ग्राम विकास विभाागाकडून सुधारित / महत्वपुर्ण GR राज्य दि.18.04.2023 रोजी निर्गमित झालेला आहे . ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग , शासन आदेश दि.12.06.2008 नुसार राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना माहे ऑक्टोबर … Read more