जिल्हा परीषदेमध्ये 18,939 पदांसाठी पदभरती बाबत शासन परिपत्रक निर्गमित ! दि.12.04.2023

जिल्हा परिषदेमध्ये तब्बल 18,939 पदांसाठी पदभरती संदर्भात राज्य शासनांच्या ग्राम विकास विभागमार्फत दि.12.04.2023 रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे .या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये गट क मधील 18 हजार 939 पदांसाठी पदभरती करण्यात येणार आहे . यामध्ये एकुण 13 पदांसाठी पदभरती करण्यात येणार असून , पदनिहाय वेतनमान व आवश्यक पात्रता या शासन … Read more