जिल्हा परीषदेमध्ये 18,939 पदांसाठी पदभरती बाबत शासन परिपत्रक निर्गमित ! दि.12.04.2023

Spread the love

जिल्हा परिषदेमध्ये तब्बल 18,939 पदांसाठी पदभरती संदर्भात राज्य शासनांच्या ग्राम विकास विभागमार्फत दि.12.04.2023 रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे .या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये गट क मधील 18 हजार 939 पदांसाठी पदभरती करण्यात येणार आहे .

यामध्ये एकुण 13 पदांसाठी पदभरती करण्यात येणार असून , पदनिहाय वेतनमान व आवश्यक पात्रता या शासन परिपत्रकांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत .सदर जिल्हा परिषदांनी पदभरतीची माहिती व शंका निरसन करण्यासाठी /उमेदवारांना मदतीसाठी हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात आलेले आहेत .

यामध्ये कनिष्ठ अभियंता , कनिष्ठ अभियंता ( यांत्रिकीय ) , कंत्राटी ग्रामसेवक , औषध निर्माता , वरिष्ठ सहाय्यक , आरोग्य सेवक , आरोग्य सेवक हंमागी फवारणी कर्मचारी , आरोग्य सेविका , अंगणवाडी पर्यवेक्षिका , विस्तार अधिकारी ,विस्तार अधिकारी , पशुधन पर्यवेक्षक ,विस्तार अधकारी ( पंचायत ) कनिष्ठ लेखाधिकारी , स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक अशा पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत .

पदभरती विषयास सर्वोच्च प्राथमिकता देवून , यासंदर्भातील कार्यवाहीस विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश राज्य शासनांकडून देण्यात आलेले आहेत .सदर पदे हे गट क संवर्गातील असून सरळसेवा पद्धतीने पदभरती करण्यात येणार आहेत .

सदरची जिल्हा परिषदेचे महाभरती प्रक्रिया माहे डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत पुर्ण करण्याचे निर्देश देखिल देण्यात आलेले आहेत .या संदर्भातील जिल्हा परिषदेकडून निर्गमित करण्यात आलेले शा.प डाऊनलोड करावे .

पदभरती शासन परिपत्रक

Leave a Comment