राज्यातील वाढत्या उन्हामुळे शाळांना उन्हाळी सुटी जाहीर करणे व सुरु करणेबाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.20.04.2023

राज्यांमध्ये सध्या उष्माघातांचे प्रमाणे अधिकच वाढले असल्याने , राज्यातील प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुटी जाहीर करणे व  शाळा सुरु करण्याच्या अनुषंगाने निर्देश निर्गमित करणेबाबत , शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दि.20 एप्रिल 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन परिपत्रकानुसार , राज्यांमध्ये काही दिवसांपासून तापमानांमध्ये … Read more