संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे 07 दिवसांचे वेतन अदा करणे संदर्भात कोषागार कार्यालयाकडून , महत्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित !

संपामध्ये सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सात दिवसांचे वेतन अदा करणे संदर्भात कोषागार कार्यालय सोलापूर मार्फत , दिनांक 06 एप्रिल 2023 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित झालेला आहे . दिनांक 14 मार्च 2023 ते दिनांक 20 मार्च 2023 या संप कालावधीतील सात दिवसांचा कालावधीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग यांचे शासन निर्णय क्रमांक संघटना 1522 प्रकरण 36/ 16 अ … Read more