सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची अपडेट ; महागाई भत्ता वाढीसह घरभाडे भत्ता ( HRA ) मध्ये होणार मोठी वाढ !

Spread the love

Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Government Employee DA & HRA Increase Update News ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे , ती म्हणजे महागाई भत्ता वाढीसह , घरभाडे भत्ता मध्ये मोठी वाढ होणार आहे . घरभाडे भत्ता वाढीकरीता अपेक्षित डी.ए चे दर गाठले आहेत .

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी 2024 पासून 4 टक्के डी.ए वाढ लागु करण्यात आलेले आहेत , यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकुण 50 टक्के दराने महागाई भत्ता लागु करण्यात आलेला आहे . घरभाडे वाढ मध्ये सुधारणा ही डी.ए दर 50 टक्के पेक्षा अधिक झाल्यास , लागु होणार आहे . येत्या माहे जुलै 2024 पासुन परत डी.ए मध्ये वाढ होणार आहे .

यामुळे जुलै 2024 पासुन सरकारने डी.ए मध्ये 1 टक्के जरी वाढ लागु केली तरी देखिल , महागाई भत्ताचा आकडा हा 50 टक्के पार करेल , यामुळे घरभाडे भत्ता मध्ये सुधारणा होईल . यापुर्वी महागाई भत्ता 0-24 टक्के असेपर्यंत घरभाडे भत्ताचे दर हे वास्तव्याच्या ठिकाणानुसार 8 टक्के , 16 टक्के , 24 टक्के इतका होता , ज्यावेळी डी.ए चे दर 25 टक्क्याचा आकडा पार केला , त्यावेळी घरभाडे भत्ता मध्ये अनुक्रमे 9 टक्के , 18 टक्के , 27 टक्के अशाी सुधारणा करण्यात आली .

हे पण वाचा : जिल्हा निवड मंडळ मार्फत गट ब, क व ड संवर्गातील विविध पदांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

आता महागाई भत्ता मध्ये जुलै 2024 पासून एकुण डी.ए 50 टक्केचा आकडा पार करेल , यामुळे घरभाडे भत्ता मध्ये अनुक्रमे 10 टक्के , 20 टक्के , 30 टक्के अशी सुधारणा करण्यात येईल . घरभाडे भत्ता वाढीनंतर वाहन भत्ता मध्ये देखिल वाढ लागु करण्यात येईल .

सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलैच्या डी.ए वाढीबरोबरच घरभाडे भत्ता मध्ये वाढ होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या एकुण वेतनाची मोठी वाढ होईल .

Leave a Comment