Property : पित्याने मुलांच्या नावावर संपत्ती केली असल्यास , मुलगी पित्याच्या संपत्तीवर न्यायालयात दावा करु शकते का ? कायदा काय सांगतो पाहा !

मराठी पेपर बालीजी पवार : हिंदु उत्तराधिकार कायद्यांमध्ये यापुर्वी मुलींना वडोपार्जित संपत्तीमध्ये समान अधिकर नव्हते परंतु हिंदु उत्तराधिकार कायदा 1956 या कायद्यांमध्ये कायद्यांमध्ये सन 2005 मध्ये सुधारणा करुन मुलींना देखिल वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये समान हक्क देण्यात आलेले आहेत .म्हणजेच वडिलोपार्जित सर्व संपत्तीमध्ये मुलांना जेवढा अधिकारी आहे तेवढाच अधिकर मुलींनाही देण्यात आलेला आहे . परंतु अनेकवेळा वडिलोपार्जित … Read more

पत्नीच्या नावावर खरेदी केलेली मालमत्ता नक्की कोणाला प्राप्त होते ! जाणून घ्या कोर्टाने घेतलेला निर्णय !

हायकोर्टाच्या माध्यमातून आता बेनामी संपत्तीच्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये निकाल जाहीर केला असून, आता पत्नीच्या नावावर जी काही संपत्ती खरेदी केली असेल त्या संपत्तीवर नक्की कोणाचा अधिकार असणार आहे याबाबत आता प्रशासनाने म्हणजेच कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय हाती घेतला आहे. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून घेण्यात आला असून बेनामी मालमत्तेच्या प्रकरणांमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला … Read more