राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दि.01.01.2024 पासून लागु झाल्याने , करावयाची वेतननिश्चितीचे प्रपत्र !

Marathipepar प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Sudharit Ashwasit Pragati Yojana Prapatra ] : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना 2 लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दिनांक 01 जानेवारी 2024 पासून लागु झालेली आहे , तर शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना ही शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शा.नि.क्र.वेतन 2019/प्र.क्र48/ टिएनटी – 3 दिनांक 14 … Read more