राज्य शासन सेवेतील या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये करण्यात आली सुधारणा ! GR निर्गमित दि.04 मे 2023

मराठी पेपर ,प्रणिता पवार प्रतिनिधी : सातव्या केंद्रीय आयोगाच्या शिफारशीवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेवून राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरीता श्री.के.पी बक्षी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती , सण 2017 मध्ये सदर समितीची स्थापना करण्यात आली होती . सदर समितीने केलेल्या शिफारशी महाराष्ट्र राज्य सरकारने काही … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी पासून डी.ए फरकासह 42 टक्के प्रमाणे मिळणार महागाई भत्ताचा लाभ !

मराठी पेपर ,प्रणिता पवार प्रतिनिधी : राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना लवकरच मोठी खुशखबर मिळणार आहे , ती म्हणजे केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ताचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे .या संदर्भात कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनांस निवेदने दिल्याने , राज्य शासनांकडून यावर लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे . मिडिया रिपोर्ट नुसार राज्य शासकीय … Read more

अखेर राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मंजुर करण्याचे आदेश राज्य शासनांकडून निर्गमित दि.28.04.2023

मराठी पेपर , प्रणिता पवार प्रतिनिधी : परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / NPS प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजुर करण्याबाबत राज्य शासनांच्या राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण संचालनालय लेखा व कोषागारे , कडून दि.28.04.2023 रोजी महत्वपुर्ण आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहे . यामध्ये … Read more

Good News :  राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनसंरचना लागु करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.25.04.2023

राज्य शासन सेवेतील विद्यापीठांमधील आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागातील संचालक , सहायक संचालक व प्रकल्प अधिकारी या शिक्षक समकक्ष पदांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोागाची सुधारित वेतनसंरचना लागू करणेबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांकडून महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 22 मध्ये संचालक , … Read more

राज्य शासनांने राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात घेतला मोठा निर्णय ! GR निर्गमित दि.17.04.2023

राज्य शासन सेवेतील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी गट ब राजपत्रित या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेली पदोन्नती नियमित करण्याबाबत राज्य शासनांच्या नियोजन विभागांकडून दि.14 एप्रिल 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . अर्थ व सांख्यिकी संचालनाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट ब अराजपत्रित संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी गट … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन प्रकरण संदर्भात वित्त विभागाकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित !

राज्य शासन सेवेतील निवृत्तीवेतन प्रकरणात दाखल होणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सुचना देणेबाबत वित्त विभागाकडून दि.03 एप्रिल 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित झालेला आहे , या संदर्भातील वित्त विभागाकडून दि.03.04.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहुयात . राज्यातील सर्वच कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना यानुसार सूचित करण्यात येत आहे … Read more